Khu đô thị Green City

Khu đô thị Green City

Đất nền dự án khu đô thị Green City (Phương Trường An 5). Trước kia Phú Giáo là một huyện thuần nông của tỉnh Bình Dương, Phú Giáo đã trải…
Bất động sản

Bất động sản là gì?

Bất động sản là tài sản, đất đai, tòa nhà, quyền không quân trên đất và quyền sư dụng dưới đất. Thuật ngữ bất động sản có nghĩa là những…